Strona internetowa www.parafia-td.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. OK, akceptuję
  • kościół parafialny Kościół Parafialny w Tarnawie Dolnej
  • grota przy kościele Grota
  • skała Jana Pawła II Skała Jana Pawła II
  • cmentarz parafialny Cmentarz

Historia

NOTA HISTORYCZNA (wg. Kroniki Parafialnej)

Kościół parafialny w Mucharzu, wystawiony w roku 1688, okazał się z początkiem XIX wieku zbyt szczupłym, aby mógł pomieścić ludność coraz więcej wzrastającą. Gdy nadto świątynia ta zębem czasu uszkodzona, poczęła grozić upadkiem, powziął ówczesny patron, pan Józef Pisarzowski, właściciel Mucharza i Jaszczurowy, przed rokiem 1837 pobożny zamiar wybudowania nowego, obszernego i murowanego kościoła. Założywszy pod takowy fundament w zmiankowanym roku 1837, doprowadził budowę tegoż do roku 1843 aż po same okna. (...)

Właścicielem Tarnawy w owym czasie (budowy kościoła w Mucharzu) był Pan Jan Kanty Hrabia Wielopolski. Ponieważ tenże znaczną kwotę pieniężną miał kontrybuować do budowy rzeczonego Kościoła w Mucharzu, widocznie za natchnieniem Ducha Przenajświętszego, postanowił dla dogodności Tarnawianów – wystawić Kościół 
w Tarnawie, na co też i Wysokie Władze Duchowne i świeckie dały potrzebne zezwolenie. Dekret władzy cywilnej zezwalający na erekcyą probostwa, czyli jak nazywano (z łaciny): „lokalii” – czyli kapelanii lokalnej, nosi datę 5 maja 1840 roku. W roku 1843 wybudował Pan Hrabia Wielopolski tymczasowo drewniany kościółek, małą plebanijkę i zabudowania gospodarcze. Z czasem miał zamiar wystawić duży, murowany kościół i takież budynki plebańskie. Dnia 2 maja 1845 r. podpisał tenże Pan Hrabia prezentę na tutejsze beneficyum Wielebnemu Księdzu Wojciechowi Bobkowi, wikaryuszowi ślemieńskiemu.

LICZBA DUSZ  w roku 1845 nad którą objął pasterzowanie świeżo instytuowany pierwszy kapelan tarnawski, ks. Wojciech Bobek, wedle spisu z roku 1844 wynosiła  2162 osoby.  Parafia Tarnawa Dolna powraca do diecezji krakowskiej -  dnia 11 czerwca 1880 w piątek nastąpiło nowe rozgraniczenie diecezji tarnowskiej i krakowskiej, mocą dekretu Świętej Stolicy Apostolskiej z dn. 20 stycznia 1880 roku, i od tegoż dnia Tarnawa obok Suchej została przydzielona do diecezji krakowskiej pod rządy duchowe Najprzewielbniejszego Księdza Albina Dunajewskiego, biskupa krakowskiego.

Z parafii pozostałych po odłączeniu od dekanatu makowskiego z dodaniem parafii Stryszów i Ślemień utworzył Jaśnie Wielmożny, Najprzewielebniejszy Ksiądz Biskup dekanat, który nazwać raczył od miasteczka Sucha: „suskim”. Dziekanem suskim został dawniejszy ksiądz dziekan makowski, ks. Józef Górkiewicz, proboszcz w Mucharzu,  W tym czasie nowym właścicielem Tarnawy został hrabia Władysław Branicki, który wypełnił obietnicę poprzednika, hr. Jana Kantego Wieloposkiego i podjął budowę nowego, murowanego kościoła 1878-1882. 

Benedykcya nowego kościoła -  dnia 24 października 1880, tj. w niedzielę przypadającego na ten dzień Odpustu św. Jana Kantego, poświęcił z polecenia Wysokiej Władzy Duchownej Dyecezjalnej Przewielbny ks. Józef Górkiewicz nowy murowany kościół tutejszy,  KONSEKRACJA KOŚCIOŁA – dnia 3 września 1882 roku, tj. w niedzielę XIV, w dniu poświeconym czci św. Joachima, przybył Najprzewielebniejszy ksiądz Albin Dunajewski, biskup krakowski, pieszo ze Zembrzyc i zakonsekrował Wielki Ołtarz i kościół tutejszy pod tytułem św. Jana Kantego. W uroczystości tej brali udział: najprzewielebniejszy 
ks. dr Feliks Gawroński, kanonik katedry krakowskiej. Ks. Czesław Wądolny, kapelan Najprzewielebniejszego Xsiędza Biskupa, ks. dziekan Górkiewicz, ks. poddziekan Balarczyk, ks. Józef Prosnar, proboszcz ze Suchej, ks. Józef ..., proboszcz z Krzeszowa, ks. Leopold Fischer, wikary z Mucharza, ks. Józef Jodłowski, wikariusz ze Suchej, ks. Antoni Nazimek, wikariusz z Krzeszowa, ks. Wojciech Stypuła, diakon, Jan Fox, subdiakon oraz ja, 
ks. Marcelin Narcyz Klimkiewicz, jako administrator tutejszy w czasie choroby 
ks. proboszcza Bobka, który z powodu słabości w uroczystości tej udziału nie brał. Kazanie miał w ten dzień ks. Józef Prosnar, proboszcz ze Suchej, a pierwszą Mszę już po konsekracji odprawił ks. Wojciech Komperdo, proboszcz z Koszarawy.

Po ukończonych ceremoniach konsekracji Najprzewielebniejszy Ksiądz Biskup dokonał wizyty kanonicznej, po czym odjechał do Zembrzyc, gdzie przenocowawszy, udał się nazajutrz przez Tarnawę na wizytę do Krzeszowa, gdzie ja sumę celebrowałem, a ks. Piotr Grębosz z Gilowic głosił na polu Słowo Boże.
[zapis w kronice wg ks. M. Klimkiewicza, II proboszcza w Tarnawie]

2014  kościół Tarnawa Dolna - designed by Leszek Sitarz