Strona internetowa www.parafia-td.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. OK, akceptuję
  • kościół parafialny Kościół Parafialny w Tarnawie Dolnej
  • kościół parafialny Kościół Parafialny w Tarnawie Dolnej
  • grota przy kościele Grota
  • skała Jana Pawła II Skała Jana Pawła II
  • cmentarz parafialny Cmentarz

ks. WOJCIECH BOBEK

PIERWSZY DUSZPASTERZ TARNAWY DOLNEJ

 

Z okazji uroczystości patronalnej św. Jana Kantego przez dwa dni przebywałem w Tarnawie Dolnej pomagając w spowiedzi odpustowej i głosząc kazania na niedzielnych Mszach św. Na cmentarzu parafialnym nawiedziłem grób śp. ks. Wojciecha Bobka, który w dziejach Ślemienia był w kolejności jedenastym wikarym, a pierwszym po dziesięcioletniej przerwie bez wikariuszy. Razem z miejscowym nadzwyczajnym szafarzem Rafałem Leńczowskim pomodliliśmy się o spokój jego duszy, dziękując za lata posługi duszpasterskiej i zaangażowanie w początki budowy ślemieńskiego kościoła parafialnego, w którym teraz często odprawiam niedzielną Eucharystię. Podczas tej duchowej rozmowy ze zmarłym kapłanem miałem nieodparte wrażenie, że chciałby, abym go przybliżył współczesności. Dowodem tego może być m.in. nagłe odnalezienie o nim informacji w archiwum parafialnym w Tarnawie Dolnej. Także wypowiedź ks. dziekana Zbigniewa Piwowara jest znamienna. Zapewniał, że od tegorocznego odpustu zafascynowały go dzieje parafii, w której proboszczuje od trzech lat.

***

11. Ks. Wojciech (Adalbertus) Bobek, syn Macieja, rolnika, i Katarzyny z d. Krożel urodził się 12 listopada 1810 roku we Wróblówce [parafia pw. Trójcy Przenajświętszej w Czarnym Dunajcu]. Do gimnazjum uczęszczał na Węgrzech. Filozofię studiował w Koszycach, teologię we Lwowie i Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 2 lipca 1838 roku w Tarnowie z rąk bpa Franciszka Zachariasiewicza. Jako neoprezbiter został wikariuszem w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Łęgu Tarnowskim (obecnie dek. Żabno, diec. tarnowska), a w latach 1841-1845 pełnił funkcję wikariusza, współpracownika ks. proboszcza Jana Suwady w Ślemieniu. Prawdopodobnie rządca parafii ze względu na czekającą go budowę kościoła poprosił o wikariusza. Przy finansowym wsparciu kolatorów Wincentego i Elżbiety Wielopolskich w 1842 roku rozpoczęła się budowa nowego, murowanego z kamienia kościoła. Natomiast nabożeństwa odprawiano w starej drewnianej świątyni usytuowanej nad rzeką Łękawką. Organizowano m.in. piesze pielgrzymki do Krzeszowa na święto św. Anny. Przybywali tam wierni z okolicznych parafii również z Tarnawy Dolnej. Następnie ze Ślemienia przeniesiono wikariusza do parafii pw. św. Wojciecha w Mucharzu, skąd dekretem bpa Józefa Wojtarowicza z Tarnowa z dnia 6 czerwca 1845 roku oddelegowano go na pierwszego duszpasterza Tarnawy1. Na miejscu zamieszkał 25 czerwca 1845 roku w wystawionej niewielkiej plebanii wraz z kaplicą w latach 1840-1843 nakładem hrabiego Jana Kantego Wielopolskiego. Po wybudowaniu świątyni nadano jej wezwanie św. Jana Kantego. W ten sposób hrabia uczcił swego Świętego Patrona. Prawdopodobnie stary budynek zwany dziś organistówką to dawne mieszkanie ks. Wojciecha Bobka2.

2 maja 1845 roku dokonano formalnego i praktycznego oddzielenia Tarnawy Dolnej od macierzystej parafii w Mucharzu3. Ponieważ pierwsza mała drewniana świątynia nosiła nazwę capella localis więc ks. Wojciecha nazwano primus Capellanus localis in Tarnawa [pierwszy kapelan miejscowy w Tarnawie]4.

Za kadencji ks. Wojciecha Bobka następny właściciel Tarnawy hrabia Władysław Branicki wybudował w latach 1878-1882 na zboczu Tarnawskiej Góry nową i większą murowaną świątynię w stylu neoromańskim, którą później wraz z kolejnymi proboszczami wyposażali i ozdabiali wierni. Ks. Wojciech Bobek, cytując tłumaczenie łacińskiego wpisu w akcie zgonu w 72 roku życia zaopatrzony sakramentami świętymi przez wikariusza [ks. Marcela Narcyza Klimkiewicza, który wspierał chorego proboszcza od 15 X 1879 r. jako vicarius dirigens loci] spokojnie zasnął w Panu o godz. 10.00 w nocy [2 lutego 1883]5. 4 lutego o godz.16.30 odbyła się importa z plebanii do kościoła, którą to ceremonię prowadził wicedziekan i proboszcz w Zembrzycach ks. Józef Balcarczyk rodem z Wilamowic. Dziekan z Mucharza ks. Józef Górkiewicz6 5 lutego poprowadził pogrzeb na miejscowy cmentarz parafialny. Mowę nad grobem wygłosił notariusz dekanalny ks. proboszcz Tomasz Czapela ze Ślemienia.

 

APŚl., Liber Copulatorum pro pago Las 1786-1896, t. III, s. ===, 26 I 1845 r. małżeństwo pobłogosławił Adalbertus Bobek; AP Tarnawa, Liber Mortuorum 1882-1920, t. IV, s. 3, nr 7; Ks. Stanisław Kosturek, Zarys dziejów parafii, przy której pracuję, mps, brw, s. 6; Folder Parafia Świętego Jana Kantego Tarnawa Dolna, Kraków 1995, s. 3; ANS, t. I, s. 72; RA, s. 30.

 

 

1 AP Tarnawa Dolna, Liber Mortuorum (1882-1920), t. IV, s. 3, nr 7.

2 Folder ,,Parafia Świętego Jana Kantego Tarnawa Dolna”, wyd. z okazji jubileuszu 120-lecia kościoła parafialnego i 150-lecia duszpasterstwa w Tarnawie Dolnej, Kraków 1995, s. 3.

3 Ks. Stanisław Kosturek, Zarys dziejów parafii przy której pracuję, mps, brw, s. 6.

4 Nazwa capellanus localis [kapelan miejscowy] dla tutejszych proboszczów utrzymywała się aż do 1888 roku. Później w jej miejsce zaczęto używać tytułu ,,parochus” lub ,,curatus”.

572. annorum senectus, provisus SS-menti, in praesenta Vicarii im hora 10. noctu placide in Domino obdormivit (Liber Mortuorum).

6 Ks. Józef Górkiewicz (1809-1897) był o rok starszym kolegą ks. Wojciecha Bobka z seminaryjnych czasów.

2024  kościół Tarnawa Dolna - designed by Leszek Sitarz